debat en boekvoorstelling

18 May

ImageIn de aanloop naar de verkiezingen vindt vanavond in de Bourla het debat van de Ik kies voor Kunst-campagne plaats. Die avond wordt ook het brievenboek De hemel van de verbeelding. Zestig brieven over kunst voorgesteld. Het debat en de boekpresentatie zijn de sluitstukken van de actie Mijn Dagelijkse Portie Kunst, de stadscampagne die AKO (Antwerps Kunsten Overleg) dit seizoen in Antwerpen voert. De campagne startte op tijdens de Cultuurmarkt in augustus 2013 en loopt tot aan de verkiezingen in mei 2014.

Het politieke debat vindt plaats exact een week voor de verkiezingen. Uitgangspunt van (voor) wie kiest kunst? is de vraag of het mogelijk is om over onze samenleving na te denken, niet vanuit een economisch perspectief (zoals nu gebeurt) maar vanuit een cultureel perspectief.  Zes politici worden geconfronteerd met een aantal statements over kunst en cultuur. Met: Philip Heylen (CD&V), Jan Jambon (N-VA), Peter Mertens (PVDA), Noël Slangen (Open VLD), Bart Caron (GROEN) en Tatjana Scheck (sp.a). Statements van onder andere architect en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, politiek filosoof Bleri Lleshi, econoom Wouter De Ploey en Mieke van Hecke, directeur-generaal van het VSKO. Het geheel wordt gemodereerd door radiojournalist Werner Trio en in- en uitgeleid door Chantal Pattyn.

Aan het van de avond wordt het boek De hemel van de verbeelding. Zestig brieven over kunst (EPO) voorgesteld. Aan een brede groep mensen – kunstenaars, zakenlui, politici, journalisten, wetenschappers– werd gevraagd een brief te schrijven naar een geliefd iemand en hem/haar te vertellen over het belang van kunst in hun leven. Nuchtere brieven naast heel emotionele, brieven vol argumenten naast zeer persoonlijke brieven, politiek geïnspireerde brieven naast anekdotische, brieven naar kinderen en kleinkinderen naast brieven aan dode bewonderde kunstenaars.

Ondergetekende scheef ook een brief.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: