Tag Archives: muziekpedagogie

publicatie in Muziekpedagogiek in Beweging – verdieping of verbreding?

20 Mar

Vorige week werd het derde deel van de reeks Muziekpedagogiek in beweging voorgesteld.

Dit 631935derde deel in de reeks Muziekpedagogiek in beweging staat stil bij de vraag of muziek geïntegreerd met de andere kunstvakken moet worden aangeboden of juist niet. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is de discussie hierover actueel en zijn de opvattingen divers. Zijn een monodisciplinaire en een geïntegreerde benadering respectievelijk verdiepend of eerder verbredend? Of is het andersom? Of is de vraag misschien helemaal niet relevant? In het boek wordt het thema besproken zowel vanuit de praktijk als vanuit de wetenschap. Auteurs uit Vlaanderen en Nederland leveren een bijdrage vanuit verschillende invalshoeken waarmee zij de praktijk van het muziekonderwijs willen aanzetten tot reflectie over dit actuele thema.

Het was fijn om voor dit nummer een artikel te mogen schrijven. Ik focuste op de sterktes en uitdagingen van interdisciplinaire trajecten – met muziek – binnen het hoger kunstonderwijs, hierbij uitgaande van de ervaring die ik had binnen de Faculteit Kunsten (LUCA School of Arts) en kijkt ook even over de grens naar onder meer de Kunsthogeschool in Bern en de interdisciplinaire opleiding in Maastricht.

two articles in progress

13 Aug

I’m currently working on 2 articles

  • one on What happens when you combine digital storytelling and cultural mapping in a social setting. The paper is based on the project Jefke Tuf – a transmedia project in Winterslag which is coming at an end in September. This is the proposal that has been accepted for the conference mentioned below.

The paper and the project will presented at the Conference on Cultural Mapping: Debating Spaces and Places that will take place in Valletta at the end of October

  • and one in Dutch on interdisciplinair trajectories in higher arts education ( Interdisciplinaire trajecten in het hoger kunstvakonderwijs)

for the next issue of Muziekpedagogiek in Beweging published by the end of this year.