Tag Archives: onderzoek

publicatie in Muziekpedagogiek in Beweging – verdieping of verbreding?

20 Mar

Vorige week werd het derde deel van de reeks Muziekpedagogiek in beweging voorgesteld.

Dit 631935derde deel in de reeks Muziekpedagogiek in beweging staat stil bij de vraag of muziek geïntegreerd met de andere kunstvakken moet worden aangeboden of juist niet. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is de discussie hierover actueel en zijn de opvattingen divers. Zijn een monodisciplinaire en een geïntegreerde benadering respectievelijk verdiepend of eerder verbredend? Of is het andersom? Of is de vraag misschien helemaal niet relevant? In het boek wordt het thema besproken zowel vanuit de praktijk als vanuit de wetenschap. Auteurs uit Vlaanderen en Nederland leveren een bijdrage vanuit verschillende invalshoeken waarmee zij de praktijk van het muziekonderwijs willen aanzetten tot reflectie over dit actuele thema.

Het was fijn om voor dit nummer een artikel te mogen schrijven. Ik focuste op de sterktes en uitdagingen van interdisciplinaire trajecten – met muziek – binnen het hoger kunstonderwijs, hierbij uitgaande van de ervaring die ik had binnen de Faculteit Kunsten (LUCA School of Arts) en kijkt ook even over de grens naar onder meer de Kunsthogeschool in Bern en de interdisciplinaire opleiding in Maastricht.

Studie ‘wat is cultuur waard?’ – het lezen waard

27 Apr

Onderzoeksrapport_de_waarde_van_cultuur kopieOp 3 maanden tijd bracht de onderzoeksgroep Arts in Society van de Universiteit Groningen dit rapport samen. Staan er verrassende dingen in? Voor wie erg bij de sector betrokken is misschien niet, maar het rapport geeft wel een goed overzicht van wat er tot nu toe aan onderzoek gebeurt is rond de impact van cultuur. Het geeft ook aan wat er binnen onderzoek vandaag nog niet zo aanwezig is en dat is onder meer de impact van de ‘expert’ , lees maker/kunstenaar/ontwerper.

Over dit laatste zullen we vermoedelijk in de volgende jaren meer onderzoek zien komen, want onderzoekers en makers zijn nu volop bezig met deze vraagstelling vanuit het academisch hoger kunstonderwijs.

Het rapport zet ook aan tot nadenken en brengt toch ook weer het gegeven van de ‘onmaat van de kunst’ voor het voetlicht. Kunst loopt niet in de pas, Kunst laat nieuwe dingen ontstaan, Kunst zorgt op cruciale momenten voor de valse noot, Kunst is soms de luis in de pels en mag dat zijn. Dat is een geruststellende gedachte.

“Het gaat er in de kunsten dus niet zozeer om dat de alternatieve visie mooier of interessanter is, of beter aansluit bij de waarheid, maar wel dat er altijd een ander invalshoek mogelijk blijkt”: lezen we op pagina 14 van het rapport.

Daar zit voor mij de kracht van kunst en creativiteit. En spreekt de relevantie en de waarde er van voor zich.

Het rapport werd op 23 april gepresenteerd en gekoppeld aan een panelgesprek waaraan ik met plezier heb deelgenomen.

Cultuurforum+Leuven+small+112